Strona główna
       O firmie
       Nasze usługi
       Biblioteka informacji
       Kontakt
Sprawy humanitarne / Humanitarian and Compassionate Cases - 9/26/2003

Sprawy humanitarne / Humanitarian and Compassionate Cases

Osoby, które chcą mieszkać w Kanadzie jako mieszkańcy z prawem stałego pobytu, zazwyczaj muszą otrzymać wizę rezydencką (emigracyjną) przed przyjazdem do Kanady. Stały mieszkaniec Kanady to emigrant, który posiada prawo stałego pobytu w Kanadzie, ale nie jest obywatelem kanadyjskim.
Jeżeli przebywasz w Kanadzie i Twoja sytuacja osobista jest bardzo skomplikowana sprawdź, czy zakwalifikujesz się do zwolnienia z wymogu starania się i otrzymania kanadyjskiej wizy emigracyjnej w kanadyjskiej polacówce wizowej poza Kanadą.
 
 Zasady kwalifikacji podań na zasadach humanitarnych.

Zeby spełnić warunki zwolnienia z wymogu starania się o kanadyjską wizę emigracyjną poza Kanadą w oparciu o zasady humanitarne, wnioskodawca musi udowodnić, że jego sytuacja jest niecodzienna, bardzo trudna, niezasłużona i niemożliwa do rozwiązania z powodów niezależnych od niego.

 Uwaga! Koszt oraz utrudnienia związane ze staraniem się o kanadyjską wizę pobytową poza Kanadą nie są uznawane za utrudnienia umożliwiające pozytywne rozpatrywanie wniosków na zasadach humanitarnych. Zwolnienie z w/w wymogów może być przyznane tylko w sytuacjach nadzwyczajnych.

 Jeżeli podania o pobyt stały w Kanadzie rozpatrywane na zasadach humanitarnych nie są w odpowiedni sposób udokumentowane, zazwyczaj są odrzucane bez zwrotów opłat skarbowych, pobranych przez kanadyjskie Ministerstwo d/s Emigracji i Obywatelstwa, przed rozpoczęciem rozpatrywania podania.

 Członek rodziny kandydata mieszkający w Kanadzie, posiadający obywatelstwo kanadyjskie lub prawo stałego pobytu w Kanadzie może wystąpić z wnioskiem sponsorskim, który - jakkolwiek nie jest  wymogiem prawnym - jest rozpatrywany i uwzględniany wraz z innymi faktami i dokumentami przedstawianymi przez osobę starającą się o pobyt stały na zasadach humanitarnych. Sponsorstwo podania o pobyt stały w Kanadzie może być bardzo istotne szczególnie w przypadku,jeżeli kandydat nie jest w stanie zapewnić sobie samodzielnie środków do utrzymania  w Kanadzie.
Sponsorstwo podania o pobyt stały w Kanadzie nie jest sponsorstwem kandydata w klasie rodzinnej emigracji, kandydat nie jest również rozpatrywany w kategorii emigracyjnej klasy rodzinnej. Ministerstwo d/s Emigracji i Obywatelstwa informuje, że jezeli podanie o pobyt stały w Kanadzie z powodow humanitarnych zostanie rozpatrzone pozytywnie, po otrzymaniu pobytu stałego w Kanadzie wnioskodawca nie będzie uważany za członka klasy rodzinnej ani nie będzie posiadał praw i przywilejów przysługującym emigrantom, którzy zakwalifikowali się na emigracje do Kanady w klasie rodzinnej. Decyzje negatywne  zwiazane  z rozpatrywaniem podań o emigrację do Kanady na zasadach humanitarnych nie podlegają odwołaniu. Ponadto, osoba zakwalifikowana oraz członkowie jej rodziny muszą spełnić nastepujące wymagania:

- odbyć badania lekarskie
- nie miec przeszłości kryminalnej
- posiadać ważny paszport lub inny dokument podróżny.
 
Jeżeli jesteś współmałżonkiem lub konkubentem obywatela kanadyjskiego albo posiadacza prawa stałego pobytu w Kanadzie i przebywasz nielegalnie w Kanadzie (np. bez ważnej wizy) - możesz również starać się o pobyt stały w Kanadzie na zasadach humanitarnych. Musisz jednak przedstawić i udokumentować trudność i niecodzienność swojej sytuacji oraz to, ze wyniknęła ona z powodów od Ciebie niezależnych.
 
JEZELI PODLEGASZ DEPORTACJI - ROWNIEZ MOZESZ STARAC SIE O POBYT STALY W KANADZIE NA ZASADACH HUMANITARNYCH.

Złożenie podania nie gwarantuje zatrzymania deportacji i Twojego usunięcia z Kanady. Złożenie podania w takiej sytuacji również nie gwarantuje zatwierdzenia Twojej
sprawy.

Uwaga! Członkowie Twojej rodziny to: małżonkowie lub konkubenci oraz dzieci. Członkowie rodziny, których nie uwzględniłeś w swoim podaniu nie będą rozpatrywani oraz nie będziesz mógł sponsorować ich podań o pobyt stały w Kanadzie w terminie pozniejszym. Jeżeli członkowie Twojej rodziny posiadają obywatelstwo  kanadyjskie lub prawo stałego  pobytu w Kanadzie nie muszą spełniać powyższych wymagań.
 

People who want to live in Canada as permanent residents must normally apply for and obtain a permanent resident visa before they come here. A permanent resident is someone who can live in Canada permanently, but who is not a Canadian citizen. However, if you are already in Canada and you face exceptional circumstances, you may qualify for an exemption from the requirement to obtain a permanent resident visa from a visa office abroad.

 Do you qualify?

To qualify for an exemption based on Humanitarian and Compassionate (H&C) grounds, you must prove that your hardship is unusual, excessive, or undeserved and the result of circumstances beyond your control. The cost and inconvenience of applying from outside of Canada is not considered a hardship. This exemption is for exceptional circumstances only. Unless humanitarian and compassionate grounds are substantiated, your application will be refused. If your application is refused, your processing fees will not
be refunded. A family member in Canada may support your application by submitting a sponsorship that will be considered in conjunction with all other factors presented with your application. Sponsorships accepted in these circumstances are not a legal requirement for H & C considerations, nor are they in accordance with the regulations. However, a sponsorship may be an important factor if you are unable to support yourself. This is not a Family Class sponsorship and you will not be considered a member of the Family Class

 Note: If you are deemed to be eligible for permanent resident status on the basis of Humanitarian and Compassionate grounds, you will not be considered a member of the Family Class nor will you have the rights and privileges associated with the Family Class.

 Important: There is no right of appeal for Humanitarian and Compassionate cases.

 Further requirements
You and any family members must also:
• pass an immigration medical examination;
• pass criminal and security clearances; and
• have a valid passport or travel document.
You are the spouse or common-law partner of a Canadian citizen or permanent resident, and do
not have legal status in Canada you may apply based on H&C grounds; however, you must prove that you face unusual, excessive, or undeserved hardship that is the result of circumstances beyond your control.

If you are under a removal order. You may send your H & C application review it; however, submitting an application will not prevent your removal from Canada and there is no guarantee that your application will be approved.

 Important: Family members include your spouse or common-law partner and dependent children.
Family members who are not included on your application will not be able to be sponsored by you at a later date. If your family members are Canadian citizens or permanent residents, they do not have to meet the requirements above mentioned requirements.

416-784-1104


Opracowano na podstawie: Citizenship and Immigration Canada http://www.cic.gc.ca 
Source: Citizenship and Immigration Canada http://www.cic.gc.caNews Articles    Search    Archives
Strona główna | O firmie | Nasze usługi | Biblioteka informacji | Kontakt