Strona główna
       O firmie
       Nasze usługi
       Biblioteka informacji
       Kontakt
Przedłużenia - 10/31/2007

Stali czytelnicy moich artykułów w „Życiu” na pewno pamiętają że zawsze podkreślam i przestrzegam aby przestrzegali obowiązujących terminów. Ponieważ w ostatnim czasie dotarły do mnie  informacje że niektóre firmy bardzo niejasno wyjaśniają zagadnienia dotyczące przedłużeń wszelkiego typu pobytu czasowego obcokrajowców - poniżej podaję kilka informacji, które na pewno przydadzą się wszystkim tym, którzy przyjechali do Kanady jako turyści, pracownicy kontraktowi, studenci, opiekunowie, jednym słowem - na pobyt czasowy.

Wiza turystyczna – Dokument wystawiany w Ambasadzie Kanadyjskiej. Dokument ten to plakietka w paszporcie. Plakietka posiada daty od…. – do…,  które określają kiedy posiadacz wizy może przekroczyć granice Kanady. Jeżeli posiadacz wizy nie wyjedzie w podanym przedziale czasowym, musi starać się o nową wizę.

Stempel wjazdowy lub tzw. Visitor Record. – Stempel wbijany jest na lotnisku w momencie wjazdu turysty. Jeżeli nie ma na nim żadnych oznaczeń - ważny jest przez 6 miesięcy, tzn. ze turysta może przebywać w Kanadzie 6 miesięcy od daty wjazdu. Jeżeli pod stemplem jest data napisana przez urzędnika imigracyjnego na lotnisku -  wtedy turysta może przebywać w Kanadzie do tej daty.
Visitor Record to dokument, który czasami wystawiany jest na lotnisku po przylocie turysty. Jeżeli zostanie on wystawiony,  wtedy zaznaczona jest na nim data, do jakiej turysta może przebywać w Kanadzie.

Czasowe Pozwolenie na prace, wiza studencka – dokumenty określające długość czasu przebywania i uprawniające do czasowego zatrudnienia lub nauki.
Pozwolenia na prace mogą być otwarte tzn. ze posiadacz takiego pozwolenia może pracować dla dowolnego pracodawcy. Wydawane są na ogol  tym osobom, którym Urząd Imigracyjny wstępnie zatwierdził podanie o pobyt stały. Pozwolenia na prace dla jednego pracodawcy wydawane są w chwili obecnej zazwyczaj na 2 lata.
Jeżeli chodzi o wizy studenckie, to również mogą one umożliwiać posiadaczowi studiowanie na dowolnej uczelni lub mogą zezwalać tylko na naukę przez określony czas na jednej uczelni. Również opiekunowie otrzymują  pozwolenie na prace na określony czas.

KANADYJSKIE PRAWO IMIGRACYJNE ZEZWALA NA STARANIE SIĘ O PRZEDLUZENIE WSZYSTKICH OMOWIONYCH WYZEJ POZWOLEN. To, że istnieje możliwość prawna złożenia podania na przedłużenie pobytu nie daje jednak 100% gwarancji otrzymania takiego przedłużenia. Porządnie przygotowane, oraz udokumentowane podania zazwyczaj kończą się sukcesem. Podania przygotowane niestarannie, oraz pobieżnie zazwyczaj kończą się decyzją negatywną.

Podstawową zasadą przy wszelkiego typu przedłużeniach jest to, żeby starać się o nie przed upływem ważności posiadanego dokumentu. Należy również zadbać o to, żeby podanie złożone zostało w odpowiednim Urzędzie Imigracyjnym. (Nie wszystkie podania sa rozpatrywane w Kanadzie). Urząd Imigracyjny zaleca, aby wszelkiego typu podania o przedłużenia dokumentów składać przynajmniej na 60 dni przed upływem ważności posiadanego dokumentu. Rozpatrywanie podania o przedłużenie wizy, pozwolenia na prace czy wizy studenckiej może trwać nawet 90 dni. Jeżeli w tym czasie dokument, który posiadacie się straci ważność to przepisy Ustawy Imigracyjnej nakazują przedłużenie jego ważności (mimo, ze stary dokument jest przeterminowany) do daty otrzymania decyzji w sprawie przedłużenia dokumentu.

Jeżeli komuś zdarzy sie  „przegapienie” terminu przedłużenia, może starać się o odnowienie statusu oraz przedłużenie pobytu równocześnie, jeżeli złoży  podanie do 90 dni od utraty ważności starego dokumentu. Z własnej praktyki wiem, ze „poślizgi czasowe” zdarzają się często tym, którzy przebywają w Kanadzie w charakterze pracowników kontraktowych. Często załatwianie formalności z pracodawca przeciąga się i kiedy są one sfinalizowane okazuje się że stare pozwolenie już wygasło. Jeżeli pracownicy ci poproszą o odnowienie pozwolenia na prace oraz odnowienie utraconego statusu pracownika czasowego (a wbrew pozorom są to 2 rożne sprawy) i zrobią to w ciągu 90 dni od utraty ważności starego dokumentu oraz dokładnie wyjaśnią swoja sytuacje - istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, ze status pracownika zostanie odnowiony oraz ze zostanie przedłużone pozwolenie na prace.

       Jeżeli jesteśmy już przy pozwoleniach na prace, to chciałbym zwrócić  uwagę na to, że od lutego 2007 r., na mocy umowy międzyministerialnej, pozwolenia na prace mogą być i są wydawane w większości na okres 2 lat. Tak samo jest z ich przedłużeniami. Oznacza to, że jeżeli firmy pośredniczące w załatwianiu formalność starają się o przedłużenie pozwolenia tylko na jeden rok - zazwyczaj żerują one na naiwności klienta, który musi przyjść za 12 miesięcy i powtórnie zapłacić za przedłużenie pozwolenia. Oczywiście istnieją również wyjątki. Przedłużenia pobytu czasowego wydawane są zawsze zgodnie z datą ważności paszportu osoby starającej się tj., jeśli komuś, wygasa ważność paszportu za 2 miesiące otrzyma on przedłużenie zgodnie z datą ważności, czyli tylko na 2 miesiące. Inny wyjątek dotyczy pracowników czasowych: jeżeli ich ewaluowana przez Urząd Zatrudnienia oferta ma ważność 12 miesięcy, na tyle też otrzymają oni przedłużenie. Jeżeli chodzi o studentów, to przedłużenia wydawane są w odstępach rocznych lub zgodnie z czasem trwania programu wybranego przez studenta.

Myślę, ze w ten - może nieco zawiły sposób, przybliżyłem wszystkim zainteresowanym zasady przyznawania przedłużeń pobytu czasowego. Pamiętajcie wiec o dokładnym czytaniu dat na dokumentach, lub stemplach i przestrzeganiu terminów wysyłania podań o przedłużenie. No i oczywiście, jeżeli zdarzy się wam ze przez nieuwagę lub tzw. czynniki obiektywne waz dokument strącił ważność, starajcie się o odnowienie go w ciągu 90 dni od utraty daty ważności dokumentu

Paweł Niżnik

416-784-1104  | nnconsulting1@rogers.com

 News Articles    Search    Archives
Strona główna | O firmie | Nasze usługi | Biblioteka informacji | Kontakt