Strona główna
       O firmie
       Nasze usługi
       Biblioteka informacji
       Kontakt
Punkty czyli emigracja ekonomiczna - 1/10/2008

Pomału kończą się wakacje. Trzeba wracać do kraju rodzinnego a często wracać się nie chce bo Kanada bardzo się spodobała. Niektórzy zdecydują sie pozostać w niej „na czarno,”. inni zawarli nowe znajomości, które zakończyły się związkiem małżeńskim i sponsoruje ich kanadyjski współmałżonek. Jeszcze inni zdecydowali, ze wrócą do kraju ojczystego i dopiero  tam pomyślą o imigracji do Kanady. Ci ostatni zazwyczaj wracają na uczelnie lub do pracy i z imigracją wcale im się nie spieszy, chcieliby przeprowadzić wszystkie formalności w sposób zorganizowany. Dzisiejszy artykuł będzie wiec wskazówka dla tych ostatnich.

 

Corocznie ponad 50% imigrantów przyjeżdża w tzw. „kategorii pracowników wykwalifikowanych” ( po angielsku „skilled workers”). Jest to kategoria ekonomiczna, w której kandydat musi udowodnić, ze po przyjeździe do Kanady sam się w niej potrafi zagospodarować. Oznacza to, ze nikt go nie sponsoruje. Po przyjeździe do Kanady  „świeżo upieczony” imigrant - jeżeli nie ma kontaktów czy rodziny w Kanadzie - prosto z lotniska udaje się do hotelu, sam rozpoczyna poszukiwania mieszkania oraz pracy.

 

Jeżeli chodzi o sama kategorie „skilled workers” to wiele osób oraz firm reprezentujących uważa, ze jest ona jedyna droga zalegalizowania się w Kanadzie. Niestety czasami trudno jest się do niej zakwalifikować. W celu udowodnienia, ze kandydat potrafi zagospodarowac się w Kanadzie musi on wykazać się 67 punktami kwalifikacyjnymi. Punkty przyznawane są za: wiek, wykształcenie, znajomość angielskiego czy  francuskiego, staż pracy, posiadanie ewaluowanej przez kanadyjski Urząd Zatrudnienia oferty pracy. Punkty można tez otrzymać za posiadanie rodziny w Kanadzie, przynajmniej roczne zatrudnienie lub naukę w Kanadzie oraz za wykształcenie współmałżonka. Na uwagę zasługuje również fakt, ze kandydat musi udowodnić, ze przez przynajmniej 12 miesięcy pracował w zawodzie, który znajduje się w określonej grupie zawodowej ujętej w kanadyjskiej liście zawodów NOC. Ponadto kandydat w celu zakwalifikowania się w tej kategorii musi posiadać odpowiednie środki finansowe ujęte w specjalnej tabeli. W praktyce wiec, jeżeli ktoś skończył 5 lat studiów, otrzymał tytuł magistra,  ma ponad 4 letni staż pracy, i jest stosunkowo młody na pewno ma większe szanse od kogoś kto skończył szkole zasadnicza, ma tylko roczny staż i jest w wieku przedemerytalnym. Nie oznacza to, ze osoby z niższym wykształceniem lub stażem pracy nie mogą się ubiegać o pobyt stały w Kanadzie w kategorii skilled workers. Zazwyczaj, jeżeli osoby te maja ewaluowana w Kanadzie ofertę zatrudnienia, mogą otrzymać dodatkowo 10 punktów, co może być bardzo pomocne przy spełnieniu warunków kategorii pracowników wykwalifikowanych. Kandydat w tej kategorii  musi również zdać egzamin z języka angielskiego czy francuskiego lub udowodnić przy pomocy dokumentacji zastępczej znajomość tych języków. Oprócz wyżej opisanych  istnieje mnóstwo innych wymogów, którym kandydat musi się podporządkować np.: posiadanie ważnego paszportu, posiadanie „czystej” kartoteki kryminalnej, czy posiadanie dobrego stanu zdrowia. Jak wiec widać formalności oraz procedury w sprawach dotyczących kategorii punktowej są dość skomplikowane. W praktyce, osoba starająca się musi zgromadzić dokumenty wymagane w udostępnionej przez Urząd Imigracyjny liście dokumentów, opracować formularze, przygotować wszystkie potrzebne dokumenty dodatkowe a następnie wraz z niezbędnymi opłatami skarbowymi wysłać  do Urzędu Imigracyjnego tzw Aplikacje Uproszczona, która niejako „ustawia w kolejce” kandydata. Tutaj dość istotna uwaga: SPRAWY  IMIGRACYJNE  W  KATEGORII  PUNKTOWEJ ROZPATRYWANE  SA  W  AMBASADZIE  KANADYJSKIEJ  W  PANSTWIE POCHODZENIA  KANDYDATA  LUB  W  PLACOWCE  IMIGRACYJNEJ  W  PANSTWIE, W KTÓRYM  KANADYDAT  PRZEBYWAL  LEGALNIE  PRZYNAJMNIEJ  PRZEZ OKRES 12 MIESIECY.

Jeżeli wiec ktoś przebywa w Kanadzie i zdecyduje się złożyć podanie imigracyjne w Kanadyjskim Biurze Imigracyjnym w USA, to przede wszystkim musi przebywać w Kanadzie legalnie 12 miesięcy. Jeżeli w czasie rozpatrywania sprawy Urząd Imigracyjny uzna, ze chce z kandydatem porozmawiać (co zdarza się bardzo często) - kandydat będzie musiał wystarać sie o wizę turystyczna do USA a jak zainteresowani na pewno już wiedza, ambasada amerykańska nie ma obowiązku wydania takiej wizy.

 

Dlatego tez tych z państwa, którzy zdecydowali się rozpocząć swoje starania imigracyjne w kategorii pracowników wykwalifikowanych zachęcam do BARDZO DOKLADNEGO

PRZYGOTOWANIA SWOJEJ SPRAWY a w szczególności bardzo dokładnego sprawdzenia przed posłaniem swojej aplikacji czy otrzymacie państwo potrzebne do wstępnego zakwalifikowania się przynajmniej 67 punktów.

 

Na zakończenie bardzo istotna uwaga dotycząca „aplikacji uproszczonych”. Procedura  polega na tym, ze kandydat wypełnia uproszczony formularz, wpłaca opłaty skarbowe i posyła to wszystko do Urzędu Imigracyjnego (Ambasady). Następnie po kilku miesiącach otrzymuje potwierdzenie przyjęcia sprawy do rozpatrzenia przez Urząd .Wszystkie dokumenty dodatkowe dosyłane są w okresie późniejszym. Dokumenty dotyczące sprawy dobrze jest jednak przejrzeć przed jej złożeniem a w razie konieczności uaktualnić je po złożeniu aplikacji uproszczonej.

 

Paweł Niżnik

416-784-1104  | nnconsulting1@rogers.comNews Articles    Search    Archives
Strona główna | O firmie | Nasze usługi | Biblioteka informacji | Kontakt