Strona główna
       O firmie
       Nasze usługi
       Biblioteka informacji
       Kontakt
Na lotnisku - 11/21/2007

 

Przyloty naszych bliskich zawsze wzbudzają wiele emocji tak wśród osób przylatujących jak i wśród tych, którzy czekają na lotnisku. Na co musi być przygotowany turysta z Polski po wylądowaniu?

 

Jeszcze przed wylądowaniem samolotu, jego obsługa rozdaje specjalne deklaracje, które każdy pasażer musi wypełnić. Przy wypełnianiu deklaracji można poprosić o pomoc stewardesę. Deklaracja zawiera pytania o planowany czas wizyty w Kanadzie, jej charakter, oraz dokładne dane linii lotniczej wraz z numerem lotu. Ponadto od pasażera wymagane jest, aby określił czy przywozi do Kanady: broń, produkty żywnościowe, nasiona, narkotyki, próbki towarów do sprzedaży i prezenty. W deklaracji musimy również określić wartość wyżej wymienionych towarów.

 

Po wylądowaniu turysta, który otrzymał w Warszawie wizę wjazdową do Kanady, udaje się po odbiór bagażu i następnie z tym bagażem do kontroli paszportowo – emigracyjno – celnej. Ta kontrola, pomimo, że z pozoru ma charakter rutynowy, jest prowadzona przez bardzo dobrze wyszkolonych oficerów emigracyjnych. Potrafią oni „wyłowić” z tłumu pasażerów osoby podejrzane. Takie osoby wykazują nadmierne zdenerwowanie, co objawia się dziwnym zachowaniem; posiadają nieodpowiedni ubiór, lub ilość bagażu.

 

Już w kolejce do urzędnika emigracyjnego, turyści obserwowani są przez bardzo dyskretne kamery. Chociaż ta obserwacja ma na celu rozpoznanie terrorystów, lub osób poszukiwanych listami gończymi, to często zdarza się, że cierpią z jej powodu nieświadomi turyści.

 

Pracujący na lotnisku oficerowie emigracyjni są doskonale przeszkoleni z zakresu psychologii i typologii. Jeżeli więc zaobserwują w tłumie podróżnych osobę samotną, zdenerwowaną i do tego z dużą ilością bagażu – można się spodziewać, że osoba ta zostanie skierowana na dłuższe przesłuchanie w Urzędzie Emigracyjnym. Jeżeli po sprawdzeniu paszportu, oraz bagaży przez urzędników celnych okaże się, że bilet powrotny wyznaczony za 5 tygodni, w bagażu znajduje się odzież na lato, jesień i zimę a turysta przylatuje w lecie – łatwo można się domyślić jak zareaguje urzędnik emigracyjny.

 

Czytelnikom mniej domyślnym mogę tylko powiedzieć, że turysta, który zostanie poddany tego typu kontroli może być podejrzany o zamiar pozostania w Kanadzie na dłużej. Taki turysta może być odesłany prosto do miejsca swojego zamieszkania jeszcze tym samym samolotem, którym przyleciał.

 

W większości przypadków podejrzeń o zamiar pozostania w Kanadzie, turysta zostaje pozbawiony paszportu i skierowany na rozmowę z urzędnikiem emigracyjnym, która wyznaczona jest zazwyczaj w kilka dni po przyjeździe. Taka rozmowa odbywa się z wolnej stopy, a jej celem jest omówienie zamiarów turysty w czasie pobytu w Kanadzie. Pomimo, że atmosfera takiej rozmowy jest stosunkowo przyjemna, może się ona zakończyć zmuszeniem turysty do natychmiastowego powrotu do Polski.

 

Omówione powyżej przypadki są przypadkami skrajnymi i trzeba mieć pecha, aby właśnie nam się wydarzyły. Niestety zdarzają się.

 

Wracając do sytuacji na lotnisku. Na szczęście zazwyczaj turyści są puszczani wolno, ale dopiero po pojawieniu się w Urzędzie Emigracyjnym osoby, która ich zaprosiła i która w takim wypadku jest wzywana przez głośniki na lotnisku.

Najczęściej turysta jest poddawany kontroli emigracyjnej polegającej na kilku rutynowych pytaniach typu:

 

Do kogo przyjechałeś?

Na jak długo?

Czy masz coś do oclenia?

 

Po udzieleniu odpowiedzi na te pytania, w jednym z okienek kontroli paszportowej do naszego paszportu wbijana jest pieczątka, która uprawnia do 6. miesięcznego pobytu w Kanadzie. Jeżeli oficer emigracyjny wpisze pod pieczątka datę, wtedy turysta musi wyjechać z Kanady zgodnie z tą datą.

 

Po odbyciu kontroli paszportowej turysta, może zostać skierowany do kontroli celnej. Kontrola ta, mimo, że zazwyczaj również wyglada rutynowo polega na zadaniu kilku pytań w rodzaju:

 

Czy masz coś do oclenia?

Czy wwozisz produkty żywnościowe?

 

Taka kontrola może się zakończyć dokładnym przeszukaniem bagażu. Wtedy zazwyczaj konfiskowane są wiezione w prezencie suszone grzyby i spirytus. Celnicy mogą również zapytać o ilość wwożonych środków finansowych, ich rodzaj i pochodzenie.. Pieniądze nie są czymś, czego należy się wstydzić i jeżeli osoba wjeżdżająca do Kanady je posiada, powinna je zadeklarować. Przy większych sumach (zazwyczaj powyżej 10,000 dolarów) należy udokumentować skąd pochodzą pieniądze. Mniejsze sumy nie musza być udokumentowane, a ich posiadanie tylko uwiarygodnia turystę.

 

Kolejną ciekawą informacją jest to, że urzędnik emigracyjny nie tylko w Kanadzie, ale i w każdym państwie, może zakazać wstępu do danego państwa, jeżeli uzna, że obcokrajowiec może stwarzać zagrożenie dla obywateli tego państwa. Mowa tutaj o zagrożeniach głównie terrorystycznych i medycznych. Te ostatnie związane są z chorobami zakaźnymi.

 

Należy jednak posiadać świadomość, że teoretycznie, turysta może zostać cofnięty z lotniska do państwa pochodzenia, jeżeli oficer emigracyjny na lotnisku uzna to za stosowne. W przypadku prawodawstwa kanadyjskiego wyrzucenie obcokrajowca bezpośrednio po przylocie jest decyzją bardzo drastyczną, ale niestety stosowaną. Często decyzje takie podejmują urzędnicy emigracyjni w USA i to najczęściej w odniesieniu do obcokrajowców posiadających dziesięcioletnie wizy wjazdowe i przekraczających granice amerykańska w systematycznych odstępach czasu.

 

Na zakończenie chciałbym zwrócić uwagę na to, że pobyt w Kanadzie z pozoru turystyczny, może przeciągnąć się na bardzo wiele lat. Osoby, które decydują się pozostać w Kanadzie na dłużej i pragnęłyby się w niej zalegalizować, uczulam na to, że bardzo ważne jest rozpoczecie formalności w sposób poprawny. Wiele osób słuchając znajomych, lub doradzającej w dobrej wierze rodziny, zataja informacje, lub pomija ważne fakty. Proszę pamiętać, że w dzisiejszych czasach wszystkie informacje są sprawdzalne a podpisując formularz emigracyjny zgadzacie się Państwo na ich sprawdzenie.

 

Zanim zdecydujecie się podjąć kroki prawne w celu otrzymania wizy emigracyjnej (upragnionego pobytu stałego), dobrze jest przemyśleć, jaką kategorię emigracyjną wybrać. Przede wszystkim nie składać wniosków o uchodźstwo, lub składać je tylko wtedy, kiedy jesteście naprawdę prześladowani. W innym przypadku, złożenie takiego wniosku kończy się na ogół wieloma kłopotami i w konsekwencji wydaleniem z Kanady.


Paweł Niżnik

416-784-1104 | nnconsulting1@rogers.comNews Articles    Search    Archives
Strona główna | O firmie | Nasze usługi | Biblioteka informacji | Kontakt