Strona główna
       O firmie
       Nasze usługi
       Biblioteka informacji
       Kontakt
Klasa emigracyjne osób z doświadczeniem kanadyjskim (Canadian Experience Class) - 1/8/2008

Pod koniec ubiegłego roku w mediach było dość głośno na temat propozycji nowej kategorii emigracyjnej „Canadian Experience Class). Sam pisałem o tym, że rząd kanadyjski rozpatruje możliwość stworzenia specjalnej kategorii emigracyjnej dla osób, które już przebywają tutaj na czasowych kontraktach. Niestety nie dysponowałem jeszcze wtedy szczegółami. Dzisiaj możemy już bardziej konkretnie porozmawiać na temat tej nowej kategorii. Czytając poniższe informacje, proszę pamiętać, że są to na razie tylko propozycje. Propozycje te w tej chwili są dyskutowane przez „zainteresowane strony”. Jeżeli nie nastąpią jakieś poślizgi, to należy się spodziewać, że dyskusje na ten temat będą prowadzone do końca lata 2008.

Canadian Experience Class ma być wprowadzona pod koniec lata 2008 jako nowa kategoria ekonomiczna. Planuje się, aby ta kategoria umożliwiła pozostanie w Kanadzie osobom przebywającym tutaj na kontraktach, lub legalnie studiującym. Jeżeli mowa o pracownikach przebywających na kontraktach, to będzie to dotyczyło tylko niektórych zawodów ujętych a kanadyjskiej liście zawodów „NOC”.

Kandydaci w kategorii CEC będą musieli spełniać kilka podstawowych warunków:

1. Musieli legalnie wjechać do Kanady.

2. Muszą legalnie przebywać w Kanadzie.

3. Muszą legalnie pracować, lub studiować w Kanadzie.

Jeżeli chodzi o studentów, to muszą oni ukończyć przynajmniej 2-letni program studiów w uczelni wyższej. Kandydat, który ukończył studia będzie się musiał również wykazać przynajmniej rocznym stażem pracy w Kanadzie liczonym od otrzymania dyplomu.

Pracownicy, przebywający w Kanadzie na kontraktach czasowych, będą musieli wykazać się przynajmniej dyplomem ukończenia szkoły średniej, lub zawodowej i będą musieli mieć za sobą przynajmniej 2 lata doświadczenia w zawodzie ściśle określonym w kanadyjskiej liście zawodów NOC. Oczywiście pod uwagę będą brani tylko kandydaci, którzy legalnie wjechali do Kanady i posiadają pozwolenie na pracę tutaj. Dodatkowo będą oni musieli zdać egzamin z języka angielskiego na poziomie średnim.

Proponuje się, aby sprawy w klasie CEC były rozpatrywane przez kanadyjski urząd emigracyjny zlokalizowany w Buffalo (USA). Szczęśliwcy, którzy się zakwalifikują będą mogli otrzymać wizę emigracyjną bez opuszczania Kanady.

UWAGA: Projekt nowej klasy nie rozwiązuje problemu tych z Państwa, którzy przebywają w Kanadzie nielegalnie, lub tych którzy co prawda maja pozwolenie na pracę, ale tylko, że złożyli skargę z ramienia uchodźstwa (Refugee Claim). Projekt mówi wyraźnie, że osoby, które starają się o uchodźstwo nie kwalifikują się. Nie posiadam jeszcze żadnych informacji dla tych z Państwa, którzy starali się o uchodźstwo, przegrali sprawę i nadal przebywają w Kanadzie.

Dodam jeszcze, że osoby starające się o pobyt stały w Kanadzie na zasadzie klasy CEC nie będą musiały wykazać się posiadaniem środków finansowych, tak jak to jest w przypadku klasy pracowników wykwalifikowanych (Skill Workers Class).

Na zakończenie krótka refleksja. W powyższym tekście zaznaczyłem tłustym drukiem słowo „propozycja”. Chciałem w ten sposób zwrócić uwagę Czytelników, że informacje na temat Canadian Experience Class są ogólne i nieoficjalne. Wszelkiego tego typu ustawy są opracowywane i zatwierdzane przez rząd. Dopóki nie są opracowane i zatwierdzone w formie ostatecznej są to tylko propozycje. Do momentu ostatecznego zatwierdzenia przepisów dotyczących CEC upłynie jeszcze jakiś czas. Na pewno w mediach, w ciągu kilku zbliżających się miesięcy pojawią się przeróżnego typu informacje. Pamiętajcie Państwo, że dopóki informacje te nie zostaną zweryfikowane są tylko domysłami i projektami.

Paweł Niżnik

 416-784-1104  | nnconsulting1@rogers.comNews Articles    Search    Archives
Strona główna | O firmie | Nasze usługi | Biblioteka informacji | Kontakt