Strona główna
       O firmie
       Nasze usługi
       Biblioteka informacji
       Kontakt

 

Nasze usługi

Swiadczymy usługi dla osób:

- przebywających w Kanadzie, oraz poza Kanadą
- przebywających w Kanadzie nielegalnie (bez ważnej wizy)
- podlegającym nakazowi deportacyjnemu
- innych osób pragnących osiedlić się w Kanadzie

Przy wszystkich poniższych usługach zapewniamy pełne przedstawicielstwo prawne i reprezentację w czasie rozmów z władzami emigracyjnymi:

 Sprawy Humanitarne
- zasiedzenie
- trudna sytuacja osobista i rodzinna
- znęcanie się przez partnera (współmałżonka) 

 Sprawy Rodzinne i Łączenie Rodzin
- w Kanadzie
- poza Kanadą
- małżeństwo z obywatelem kanadyjskim
- sponsorowanie członków rodziny
- adopcja

 Sprawy o uchodźctwo (Refugee)
- uwalnianie z aresztów
- przygotowanie podań / dokumentów
- reprezentacja na przesłuchaniach
- odwołania od Decyzji Komisji do Spraw Uchodźctwa (Immigration and Refugee Protection Division)
 - oszacowanie stopnia ryzyka powrotu do państwa pochodzenia (Pre-Removal Risk Assessment)

 Programy zawodowe:
- programy prowincyjne
- dla opiekunów do dzieci z zamieszkaniem
- dla opiekunów osób starszych z zamieszkaniem
- dla opiekunów osób chorych z zamieszkaniem
- dla pracowników budowlanych
- dla przedsiębiorców
- dla innych specjalistów

 Emigracja punktowa (niezależna)
- system punktowy

 Emigracja biznesowa
- inwestorzy
- mali przedsiębiorcy
- osoby tworzące swoje własne miejsce pracy

 Usługi dla osób przebywających
   czasowo w Kanadzie

- przedłuzenia wiz turystycznych
- odnawianie nieważnych wiz turystycznych
- wizy szkolne

- wizy pracownicze:

  • dla opiekunów dla dzieci
  • dla pracowników budowlanych
  • dla przedsiębiorców
  • dla innych specjalistów
- programy prowincyjne

 Inne usługi
- uwalnianie z aresztów
- otwieranie małych biznesów i korporacji
- wyrabianie numeru ewidencyjnego SIN dla osób czasowo przebywających w Kanadzie
- procedury dotyczace zawarcia związku małżenskiego przez osoby czasowo przebywajace w Kanadzie (również bez ważnej wizy) 
- pomoc w sprawach dotyczacych obywatelstwa kanadyjskiego
- wymiana karty rezydenckiej (Record of Landing) na kartę plastikową (PR Card)
- przedłużenia wiz turystycznych (odnawianie niewaznej wizy turystycznej)
- odwołania innych decyzji odmownych i nakazów wyjazdu oraz urzędowych decyzji negatywnych wydanych przez placówki konsularne poza granicami Kanady

Oprócz tego reprezentujemy osoby zatrzymane przez urząd emigracyjny, oraz negocjujemy z władzami emigracyjnymi warunki wypuszczenia tych osób.

Podejmujemy się spraw trudnych i nietypowych, oraz gwarantujemy pełną dyskrecję i anonimowość.

416-784-1104

 

    

 

UWAGA!
Pomagany w zalegalizowaniu pobytu stałego osobom przebywającym w Kanadzie nielegalnie  (bez ważnej wizy).

Pełne przedstawicielstwo prawne  oraz przygotowanie i reprezentowanie na Interview. W razie konieczności -zatrzymanie procesu deportacyjnego!

 

 

 

 

Strona główna | O firmie | Nasze usługi | Biblioteka informacji | Kontakt